Webbutik

MENY

Den Hållbara Skolresan – Nulägesbeskrivning av resande till och från skolan 2011

Dokumentbeteckning: 2011:152

Inom ramen för Trafikverket Region Västs projekt KUSTOM, Kommunsamverkan Trafiksäkerhet och Miljö, har ett projekt drivits inom Mariestads kommun och Skövde kommun kring barns skolvägar vid 5 utvalda skolor med elever i åk F-6. Syftet med projektet är att ta fram förslag till åtgärder för att förbättra trafiksituationen med fokus på att minska trafiken vid skolan. Utgångspunkten är den nulägesanalys av resandet till och från skolorna som presenteras i föreliggande rapport.

Artikelnr: TV17050