Webbutik

MENY

Analys av trafiksäkerhetsutvecklingen i Region Stockholm 2010 – målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet mot etappmålet 2020

Dokumentbeteckning: 2011:144

Under 2011 har denna regionala analysrapport tagits fram för att beskriva den regionala trafiksäkerhetsutvecklingen i Stockholms och Gotlands län 2010. Den är en del i arbetet mot etappmålet om mest 220 dödade år 2020 i vägtrafiken och kontinuerligt minskade dödsfall i spårtrafiken.
Artikelnr: TV17035