Webbutik

MENY

Säkerhet i tunnlar - Hur upplevs säkerheten i tre biltunnlar

Dokumentbeteckning: 2011:071

Med tanke på att det byggs fler och fler biltunnlar för att öka framkomligheten i våra storstäder är det angeläget att förbättra säkerheten för trafikanterna i biltunnlar. Utformningen av tunneln och dess närmiljö, dess arkitektur och den upplevda helheten har stor betydelse. Genom att bygga tunnlarna så att trafiksituationen är begriplig och självinstruerande för bilisterna kan man öka både den faktiska säkerheten i tunnlarna och upplevelsen av säkerhet.
Artikelnr: TV17028