Webbutik

MENY

Tydligare ansvarfördelning utvecklar järnvägen

Dokumentbeteckning: 100468

Avreglerad marknad kräver ökad tydlighet. Järnvägsmarknaden i Sverige är avreglerad. För att kunna finansiera en utveckling av järnvägssystemet behövs en tydlig avgränsning av olika aktörers ansvarsom¬råden. Här presenterar Trafikverket därför en kortfattad principiell ansvarsfördelning för järnvägssystemet. Den ger marknaden bättre möjligheter att utveckla bytespunkter, godsterminaler och depåer.

Artikelnr: TV17013