Webbutik

MENY

Metod för suicidklassning av dödsfall i transportsystemet. Suicidklassning av 2008 och 2009 års dödsfall i vägtrafiken.

Dokumentbeteckning: 2011:128

Syftet med denna rapport är att utforma en metod och praxis för att kunna suicidklassa dödsfall i transportsystemet. Metoden skall kunna vara tillämpbar på samtliga trafikslag och genom årlig revision öka pålitligheten i bedömningarna.
Rapporten syftar också till att kartlägga problemets art och storlek i vägtrafiken.
Lagerstatus: Ej i lager
Artikelnr: TV16996