Webbutik

MENY

Flaskhalsar för busstrafiken i Stockholms län

Dokumentbeteckning: 2011:097

Sedan ett antal år tillbaka samverkar Trafikverket, Stockholm stad, Solna stad och SL kring planering och genomförande av åtgärder för bättre framkomlighet ur trafikantperspektiv på ett utpekat primärt vägnät.
I denna rapport har busstrafikens framkomlighet inventerats och de allvaligaste flaskhalsarna har pekats ut.
Rapporten kommer utgöra ett gemensamt planeringsunderlag för framtagande av effektiva trimningsåtgärder på det utpekade primära vägnätet och stomnät för kollektivtrafiken.

Artikelnr: TV16983