Webbutik

MENY

Resultat från 2010 års trafiksäkerhetsenkät

Dokumentbeteckning: 2010:096

Trafikverket har det övergripande ansvaret för trafiksäkerheten i Sverige. Verket samarbetar bland annat med polisen och kommunerna, men även med många andra aktörer i samhället för att öka trafiksäkerheten. Att ta fram och analysera trafiksäkerhetsstatistik ingår som en del av detta ansvar. En av de äldsta löpande undersökningarna är Trafiksäkerhetsenkäten. I dagens  trafiksäkerhetsarbete finns ett stort intresse av information och resultat från enkäten. Därför ger verket för fjortonde gången ut en rapport som redovisar de mest intressanta svaren ur enkäten.
Artikelnr: TV16791