Webbutik

MENY

Modell för bedömning av risk och otrygghet vid busshållplatser på landsbygd

Dokumentbeteckning: 2010:110

För att kunna bedöma bussresenärernas olycksrisk och otrygghet vid samt till och från busshållplatser på landsbygd har Trafikverket tagit fram en enkel modell som beaktar de viktigaste faktorerna. Trafikens hastighet väger tyngst, men modellen hanterar beräkningsmässigt även trafikflöde, sikt och belysning. Beräkningen kompletteras med en subjektiv bedömning. För en få översiktlig bedömning av åtgärdsbehov beaktas även utnyttjandet, alltså hur många som använder hållplatsen och gånganslutningen.
Lagerstatus: Ej i lager
Artikelnr: TV16668