Webbutik

MENY

Väg- och trafikdata för ITS-tjänster

Dokumentbeteckning: 100207

Trafikverket har som myndighet ansvar för att de transportpolitiska målen uppfylls. Det innebär bland annat att Trafikverket arbetar för att förbättra framkomligheten och säkerheten och för att minska miljöpåverkan i trafiken. Trafikverket vill därför bidra till att utveckla marknaden för kommersiella tjänster som gör att trafiken fungerar bättre. För att uppmuntra företag att satsa på ITS-lösningar erbjuder Trafikverket företag att utnyttja data om större vägar i Sverige som Trafikverket har tillgång till.

Artikelnr: TV16641