Webbutik

MENY

Utvärderingen av projektet Nya svenskar i trafiken och utbildningsmaterialet Tillsammans i trafiken

Dokumentbeteckning: 2008:47

Projektet Nya svenskar i trafiken (NIT) har som syfte att integrera trafikkunskap i SFI-utbildningen. För detta ändamål har Vägverket bland annat tagit fram utbildningsmaterialet ”Tillsammans i trafiken”. En utvärdering har genomförts med hjälp av postala enkäter riktade till SFI-lärare och SFI-elever som har kommit i kontakt med projektet. Resultatet visar att de allra flesta lärare och SFI-elever är överens om att det verkligen behövs trafikinformation till nyanlända invandrare. Boken ”Tillsammans i trafiken” upplevs som bra på att förmedla svensk trafikkultur av de flesta eleverna (82 procent) och samtliga lärare ser nytta med materialet.

Artikelnr: TV16633