Webbutik

MENY

Bilbältesanvändning i dödsolyckor

Dokumentbeteckning: 2010:070

Dödsfall i personbil, lastbil och buss under perioden 2005-01-01 till 2009-06-30 som registrerats i Trafikverkets databas med dödsolyckor, djupstudieklienten, har analyserats. Naturliga dödsfall där krockvåldet inte haft någon betydelse för dödsfallet har tagits bort. I 42 procent av de analyserade dödsfallen har bilbälte inte använts. Detta innebär att mer än en fjärdedel av landets samtliga ca 350 omkomna i vägtrafikolyckor utgörs av obältade personer i personbil, lastbil eller buss. Sjutton hypoteser ställdes upp och denna studie har bekräftat eller förkastat dessa.

​Vid beställning av tryckta exemplar tillkommer en avgift för porto.
Artikelnr: TV16624