Webbutik

MENY

Cykeltrafiktillväxt och medelantal cyklister i Malmö, Västerås, Linköping och Umeå

Dokumentbeteckning: 2010:055

Cykeltrafiktillväxten och medelantalet cyklister på en genomsnittlig cykelväg varierar mellan olika städer beroende på väderförhållande och cykeltraditionen. Detta är allmänt känt. Hur stor den årliga trafiktillväxten och medelantalet cyklister är på en genomsnittlig cykelväg i olika städer är dock inte lika självklart. Samtidigt är dessa uppgifter viktiga vid planeringen av en ny cykelväg. De används som underlag för att bedöma antalet cyklister som kan komma att använda den nya cykelvägen samt för att göra prognoser för tillväxten av cykeltrafik.

Artikelnr: TV16598