Webbutik

MENY

Underlagsmaterial i koncentrat Transporter till vindkraftsparker

Dokumentbeteckning: 2010:032

Detta dokument utgör ett koncentrat av delar av det underlagsmaterial som anlitade konsulter och dåvarande Vägverket haft tillgång till i arbetet med Transporter till vindkraftsparker – en handbok. Materialet beskriver vilka transporter vindkraftsutbyggnaden genererar och hur dessa går till. De rapporter dåvarande Vägverket beställt av konsultbolagen IVL och WSP redovisas i detta dokument i kondenserad form.

Artikelnr: TV16554