Webbutik

MENY

Transporter till vindkraftsparker - en handbok

Dokumentbeteckning: 2010:033

Syftet med handboken är att utbyggnaden av vindkraften ska stödjas genom Trafikverkets interna agerande, verkets medverkan i samhällsplaneringen och i samspelet med berörda aktörer.

För Trafikverket är det viktigt att i sitt agerande ha en samhällssyn på transportinfrastrukturen och transporterna till vindkraftsparkerna och de störningar dessa transporter orsakar för övrig trafik och för underhåll och drift. I handboken finns också ett underlag som hjälper såväl Trafikverket som leverantörer och transportörer att bedöma miljöpåverkan och samhällskostnaderna vid olika logistikval.

Artikelnr: TV16553