Webbutik

MENY

Mätning av grundvattennivå och portryck

Dokumentbeteckning: 1990:41

Denna handbok syftar till att öka kunskapen om olika mätmetoder och ge stöd för planering och utförande av grundvattenobservation och portrycksmätning. Handboken behandlar dock inte bestämning av grundvattenflöde och kvalitetsundersökning av vatten.

Artikelnr: TV16498