Webbutik

MENY

Utveckling av anropsstyrd trafik

Dokumentbeteckning: 2010:07

Denna rapport är en litteraturinventering med sammanställning av hittillsvarande erfarenheter av anropsstyrd trafik i Sverige och internationellt. Sammanställningen fokuseras på användbara resultat i olika miljöer och på vilka brister i kunskap som finns för att göra säkra val av trafiklösning och för att nå bästa möjliga effektivitet.

Artikelnr: TV16480
226,00 kr