Webbutik

MENY

Idéskrift för samordnad varudistribution

Dokumentbeteckning: 2010:08

I idéskriften presenteras resultatet av en studie av genomförda samdistributionsprojekt i Sverige. Målet med studien var att finna kritiska faktorer som avgör om ett samdistributionsprojekt lyckas. Skriften ger även en kortfattad introduktion till begreppet samdistribution och effekterna av genomförda samdistributionsprojekt. Idéskriften kan till exempel användas av kommuner, företag och andra organisationer som är intresserade av samdistribution.

Artikelnr: TV16448