Webbutik

MENY

Målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet – Analys av trafiksäkerhetsutvecklingen Resultatkonferens 2009

Dokumentbeteckning: 2009:47

Publikationen har tagits fram i syfte att utgöra underlag vid 2009 års resultatkonferens; Aktörssamverkan mot nya etappmål år 2020. Utgångspunkten är att analysera trafiksäkerhetsutvecklingen utifrån utfallet i antalet dödade och skadade samt 13 indikatorer. Dessutom ska analysen visa vilka tillstånd som är i störst behov av förändring för att trafiksäkerhetsmålet ska kunna uppnås till år 2020. Detta är i enlighet med propositionen Mål för framtidens resor och transporter (prop. 2008/09:93) samt förslag i Vägverkets rapport Målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet (2008:31).
Artikelnr: TV16346