Webbutik

MENY

Åtgärder efter dödsolyckor i trafiken. En studie av olyckor som inträffat i Värmlands, Västra Götalands och Hallands län

Dokumentbeteckning: 2009:123

Samtliga dödsolyckor i trafiken som inträffade år 2006 i Vägverkets västra region (Värmlands, Västra Götalands och Hallands län) har undersökts för att se i hur stor utsträckning olyckorna leder fram till åtgärder och varför åtgärder i vissa fall inte blir genomförda.

Artikelnr: TV16323