Webbutik

MENY

Regionalt program för kollektivtrafik och tillgänglighet 2009-2012

Dokumentbeteckning: 2009:65

Syfte med ” Regionalt program för kollektivtrafik och tillgänglighet 2009 – 2012” är att Vägverket, Banverket, THM i regionen samt regionens Buss- och Tågoperatörer åren 2009 – 2012 ska:
• Ha en gemensam målbild över vad som skall uppnås i regionen
• Arbeta utifrån gemensamma strategier
• Prioritera och beskriva insatsområden och aktiviteter
• Klargöra de olika organisationernas roller och ansvar i de framtida aktiviteterna

Artikelnr: TV16243