Webbutik

MENY

Logistikarbete på Atlet och Spendrups

Dokumentbeteckning: 2009:57

Vägverket Region Väst har följt, dokumenterat och utvärderat studier inom logistikområdet hos trucktillverkaren Atlet och dryckestillverkaren Spendrups. Studierna innefattade analys och kartläggning av transportflöden samt rekommendationer på förbättringar och effektiviseringar i företagens logistikprocesser. Ett respektive två år efter genomförda studier gjordes uppföljningar för att dokumentera nyttan företagen haft av studien, vilka förändringar som genomförts och med vilket resultat.

Artikelnr: TV16227