Webbutik

MENY

Djupstudieanalys av olyckor med tunga lastbilar

Dokumentbeteckning: 2008:136

Denna studie är genomförd på uppdrag av Vägverket och syftar till att ge svar på vilka åtgärder som bör vidtas för att minska antalet dödsolyckor med tunga fordon, samt i viss mån vilken effekt och potential olika åtgärder har.

Artikelnr: TV16072