Webbutik

MENY

ITS för parkering - behov och potential

Dokumentbeteckning: 2003:196

Rapporten redovisar hur modern transportinformatik (ITS) kan användas i parkeringssammanhang utifrån kundens/användarens perspektiv. Studien innefattar en faktasammanställning baserad på befintlig kunskap och intervjuundersökningar med fyra grupper av trafikanter - vaneparkerare i city eller på infartsparkering, de som sällan parkerar i city eller på infartsparkering, funktionshindrade  bilister och användare av mobiltelefon för betalning av parkering.

Artikelnr: TV16064