Webbutik

MENY

Bättre trafikinformation - resultat av Fasan-projektet

Dokumentbeteckning: 2006:101

Vägverket, Region Stockholm har genomfört en studie för att identifiera brister i informationshanteringen i hela kedjan från händelse tills dess meddelande sprids till trafikanterna. Ett antal förbättringsförslag lämnas. Projektet har vidare inriktats på att undersöka användningen av budskap på VMS, särskilt med hänsyn till trafikanternas reaktioner och attityder i experimentmiljö och i verkliga förhållanden. En översiktlig värdering av nyttan med VMS ingår också.

Artikelnr: TV16050