Webbutik

MENY

Andel transportköpare som ställer miljö- och trafiksäkerhetskrav vid upphandling av transporter

Dokumentbeteckning: 2008:141

Projektets syfte har varit att undersöka hur stor andel av transportköparna som ställer krav inom trafiksäkerhet och miljö när transporter upphandlas. Dessutom har det undersökts hur stor andel krav som följs upp. Detta har gjorts genom en enkätundersökning med fyra av de stora transportörerna i Sverige och två telefonundersökningar med både industri- och grossist företag samt åkerier inom Västra Götalands, Hallands och Värmlands län. Projektet utfördes under 2006 och avslutades i mars 2007.

Artikelnr: TV16048