Webbutik

MENY

Plattform för kravrevision

Dokumentbeteckning: 2008:102

Denna förstudie undersöker om det finns någon befintlig organisation med revisionskompetens som skulle kunna bredda sitt verksamhetsområde till att inkludera uppföljning av miljö- och trafiksäkerhetskrav på godstransporter, utan att det finns en standard att följa upp mot. Det undersöker även efterfrågan för den här typen av tjänst bland transportköpare hos 600 företag och 200 kommuner.

Artikelnr: TV16037