Webbutik

MENY

Utvärdering av samlastningen till Marstrand

Dokumentbeteckning: 2008:140

Vägverket Region Väst har genomfört denna utvärdering en samlastningsstation som syftar till att reducera antalet godstransporter till Marstrand, för att minska negativ miljöpåverkan och belastningen för gator och kajer på ön. Lasse Majas samlastning, som verksamheten idag heter, drivs av Kungälvs kommun och är en fortsättning på ett EU finansierat projekt som pågick mellan 2003-2006. Sedan starten i mars 2007 fram till augusti 2008 har ca 2140 lastbilar lämnat 227 ton gods till samlastningen.

Artikelnr: TV16036