Webbutik

MENY

Checklista för ökad tillgänglighet och användbarhet för funktionshindrade med typritningar för gångöverfarter

Dokumentbeteckning: 2008:137

Idag har vi en detaljerad lagstiftning för allmänna platser. Föreskrifterna för befintliga anläggningar finns redovisad i Boverkets föreskrifter. I VGU kan man läsa om utformningsråd. Checklistan gör inget anspråk på att vara en komplett lista av samtliga krav som förekommer i dokumenten ovan, utan är istället ett försök att skapa ett enkelt och snabböverskådligt dokument (inkl typritningar) som tar upp punkter som är vanligt förekommande i de projekt som Vägverket arbetar med i Skåne.

Denna publikation ersätter 2007:1

Artikelnr: TV16033