Webbutik

MENY

Resultat från 2008 års trafiksäkerhetsenkät

Dokumentbeteckning: 2008:114

Vägverket har sedan 1993 det övergripande ansvaret för trafiksäkerheten i Sverige. Verket samarbetar bland annat med polisen och kommunerna, men även med många andra aktörer i samhället för att öka trafiksäkerheten. I dagens  trafiksäkerhetsarbete finns ett stort intresse av information och resultat från enkäten. Därför ger verket för trettonde gången ut en rapport som redovisar de mest intressanta svaren ur enkäten.
Artikelnr: TV16030