Webbutik

MENY

Trafikarbetet 2006

Dokumentbeteckning: 2008:09

Presentation av trafikarbetet på det statliga vägnätet, vägnätsversion 2006-12-31. Trafikuppgifterna på de olika vägkategorierna kommer från olika mätår och har inte framskrivits till 2006. Redovisningsnivåer är riket, region, län, och kommun.
Artikelnr: TV15969