Webbutik

MENY

Utvärderingar av Kustom - kommunsamverkan om trafiksäkerhet och miljö

Dokumentbeteckning: 2008:07

Kustom är ett samarbetsprojekt mellan 48 kommuner och Vägverket Region Väst under 2003 - 2008. Kustom syftar till att ge kommuninvånarna, företag, beslutsfattare, kommunanställda och föreningar inom ett antal kommuner fakta och insikt om säker trafik och dess miljöpåverkan och vad vi behöver göra för att få ett mer trafiksäkert och miljövänligare samhälle. Rapporten är en sammanställning av flera utvärderingar av Kustom.
Artikelnr: TV15802