Webbutik

MENY

Analys av trafiksäkerhetsutvecklingen 1997-2007

Dokumentbeteckning: 2005:05

Olycksutvecklingen 1997 - 2007 beskrivs varefter faktorer i omvärlden belyses som påverkat olycksutvecklingen exempelvis trafikarbetet och konjukturen. Effekter av trafiksäkerhetshöjande åtgärder redovisas och slutligen görs en sammanfattning över utvecklingen samt vad som fungerat bra och områden där insatserna varit otillräckliga.
Artikelnr: TV15698
85,00 kr