Webbutik

MENY

Om "Nöjdare pendlare på stråket Hylte-Halmstad"

Dokumentbeteckning: 2008:25

Rapport om pendlarprojekt i Halland som resulterat i nöjdare kunder och nya arbetssätt. Bl a har 4-stegs-tänkt präglat projektet. Konceptet: Enkät - intervjuer - åtgärdsplan - kommunikation kring åtgärderna. Kundsynpunkter har styrt valet av åtgärder och genomförande har utlovats inom 1 eller högst 2 år.

Artikelnr: TV15630