Webbutik

MENY

Rekommendationer vid anläggande av golfbanor intill allmän väg

Dokumentbeteckning: 2007:133

Golfbanor tar mycket mark i anspråk och anläggs ofta i anslutning till vägar. Vägverket kontaktas ofta av kommuner och andra intressenter angående placering, utformning mm.

Denna rapport ersätter Rekommendationer för anläggande av golfbanor intill alllmän väg 2003:73.

Artikelnr: TV15578