Webbutik

MENY

Kilometerskatt som styrmedel för tung trafik i Skåne och Blekinge

Dokumentbeteckning: 2007:97

Vägverket Region Skåne har inom ramen för EU-projektet East-West Transport Corridor låtit genomföra studier av ruttvalseffekter vid differentiering av kilometerskatter för tung trafik i Skåne och Blekinge. Sektionen Planeringsunderlag på Samhälle och trafik har, tillsammans med Vägverket Konsult, genomfört studierna. Sampers/Samkalk-systemet har använts i analyserna. Nio scenarier har analyserats.

Studierna visar att differentierad kilometerskatt med lägre avgift på ett utpekat godsvägnät medför stora omflyttningar av lastbilstrafik.

Artikelnr: TV15546