Webbutik

MENY

Dokumentation av påkörda föremål åren 1993-2007

Dokumentbeteckning: 2007:86

Publikationen utgör dokumentation av påkörda föremål och olycksförlopp vid olyckor på det statliga vägnätet åren 1993-2007. Baserad på data från både OLY/VITS systemet och den nya STRADA-databasen.

Artikelnr: TV15370