Webbutik

MENY

Trafiksäkerhetsrapport Region Väst 2006

Dokumentbeteckning: 2007:38

Trafiksäkerhetsutvecklingen i Region Väst år 2006 var positiv på så vis att antalet omkomna minskade från 120 till 96 och såväl antal sjukvårdsrapporterade allvarligt skadade som polisrapporterade svårt skadade minskade, särskilt bland gående (i konflikt med motorfordon) och personbilister. På den negativa sidan märks en ökning av antal döda och skadade i olyckor med tunga lastbilar och en ökning av antal dödade och skadade motorcyklister. Även antalet skadade mopedister ökade.
Artikelnr: TV14174