Webbutik

MENY

Uppföljning av Fredhällsmagasinet november 2004 till augusti 2005

Dokumentbeteckning: 2007:18

Fredhällsmagasiet renar vägdagvatten från E4 / E20 Essingeleden i centrala Stockholm. En uppföljning av anläggningens funktion har gjorts utifrån bl a inkommande och utgående vattenvolymer samt provtagning på renat vatten.
Artikelnr: TV14120