Webbutik

MENY

Om konsten att ha ansvar - sammanfattning

Dokumentbeteckning: 88934

Detta är en kort sammanfattning av skriften ”Om konsten att ha ansvar”, som diskuterar de transportköpande företagens ansvar för trafiksäkerheten inom ramen för det som brukar kallas Corporate Social Responsibility, CSR.
Artikelnr: TV14084