Webbutik

MENY

Dagvattendammar - Om provtagning, avskiljning och dammhydraulik

Dokumentbeteckning: 2006:115

Dagvattendammar i anslutning till vägar är anlagda för att rena dagvatten från vägen, men kan även begränsa förorening i händelse av läckage eller olycka. I denna publikation utreds existerande dammars faktiska funktion avseende dagvattenrening. Underlag ges för hur provtagning för kontroll av dammars funktion bör genomföras samt på vilket sätt dammens utformning är viktig för dess funktion.

Artikelnr: TV12223