Webbutik

MENY

VVMB 118 - Mätning av hålrumshalt hos asfaltbeläggningar med georadarmetoden

Dokumentbeteckning: 2006:13

Publikationen är ersatt av TDOK 2014:0150, Utförandekontroll med georadar. Dokumentet hittar du via Trafikverkets styrande och stödjande dokument.


Krav på utrustning och mätmetodik vid mätning av hålrumshalt med hjälp av georadar
Artikelnr: TV12221