Webbutik

MENY

Kartläggning av transittrafik i Blekinge och Skåne - en förstudie

Dokumentbeteckning: 2004:180

Länsstyrelserna i Blekinge och Skåne samt Vägverket Region Sydöst och Skåne avser att i en huvudstudie kartlägga transittrafiken i Blekinge och Skåne. Avsikten är att kartlägga godsströmmar som omfattar olika typer av gods inklusive farligt gods.
Artikelnr: TV11920