Webbutik

MENY

Vägars närområde - en planeringsinriktning för markanvändning

Dokumentbeteckning: 2004:168

Dokumentets huvudsyfte är att redovisa målsättningar och rekommendationer för utformning av landskapselement, bebyggelse och andra anläggningar i de allmänna vägarnas närområde samt att ge råd för hur dessa kan tillämpas i vägplaneringen och i den kommunala plan- och lovhanteringen.
Artikelnr: TV11910