Webbutik

MENY

Utvärdering gc-remsa utmed 2+1 väg Perstorp-Finja

Dokumentbeteckning: 2003:58

Under år 2001-2002 anlades 2+1 väg på väg 21 mellan Perstorp och Finja. I samband med detta byggdes en smal dubbelriktad gång- och cykelremsa (gc-remsa) jämte vägbanan avskilt med ett räcke. Den smala bredden på 1,5 m medförde att gång- och cykelremsan kunde byggas inom befintligt vägområde.
En utvärdering av gc-remsan har utförts. Syftet med utvärderingen har varit att få reda på hur väl gc-remsan fungerar och hur den kan utformas bättre.
Artikelnr: TV11560