Webbutik

MENY

Resultat från 2002 års trafiksäkerhetsenkät

Dokumentbeteckning: 2003:46

13 300 slumpmässigt utvalda personer i åldrarna 15-84 år har i en postenkät hösten 2003 svarat kring attityder om trafiksäkerhet. Svarsfrekvens 70 procent. De viktigaste resultaten presenteras i denna resultatrapport, liksom i många fall hur attityderna förändrats över tid (trendutveckling).
Artikelnr: TV11544