Webbutik

MENY

Skolskjutsning ur ett historiskt perspektiv

Dokumentbeteckning: 2003:22

Skolskjutsning ur ett historiskt perspektiv behandlar främst tiden från skolskjutsningens införande i Sverige fram till 1990-talets början. Syftet är att belysa hur skolskjutsverksamheten uppkommit och utvecklats under 1900-talet.
Artikelnr: TV11518