Webbutik

MENY

Barns resor med särskild inriktning på buss- och taxiresor till och från skolan

Dokumentbeteckning: 2003:21

Rapporten ger en nulägesbeskrivning av forskning inom skolskjutsområdet de senaste 10 åren. Rapporten redovisar också lagar och förordningar och beskriver vilka styrande dokument som påverkar skolskjutsningen.
Artikelnr: TV11517