Webbutik

MENY

Framsyn - en förstudie om ett IT-baserat ledsagningssystem med realtidsinformation för synskadade i Framtidsdalen

Dokumentbeteckning: 2002:67

En förstudie som ska undersöka möjligheterna att ta fram ett ledsagningssystem med navigeringshjälp och realtidsinformation för synskadade. Målet med ledsagningssystemet är att underlätta för en synskadad person att på egen hand resa med kollektiva färdmedel, och innefattar stöd för planering och genomförande av resan. Ledsagningssystemet ska hjälpa en synskadad person att hitta till närmaste busshållplats för vidare färd i kollektivtrafiken, ledsaga den synskadade i bytespunkter och från avstigningshållplats till slutmålet.
Artikelnr: TV11436