Webbutik

MENY

SAMTRA - samordning av godstransporter Undersökning av möjligheter och hinder för samordnad varudistribution i centrala Uppsala

Dokumentbeteckning: 2002:45

I Uppsala bidrar transportfordonen i hög grad till trängsel och försämrad framkomlighet. Därför är det viktigt att transporterna sker på ett så effektivt och miljöanpassat sätt som möjligt. En möjlighet att effektivisera logistiken med minskad negativ miljöpåverkan som följd, har visat sig vara samordning. De butiker som deltog i det praktiska försöket upplevde en minskning av antalet leveranser med i genomsnitt 40%.

Beställs i tryckt format hos SLU, www.slu.se

Artikelnr: TV11414