Webbutik

MENY

Vackrare väg: arkitektoniska kvalitetsfrågor i väghållningen

Dokumentbeteckning: 1997:88

I rapporten redovisas hur Vägverket arbetar med arkiektonisk kvalitet i den egna verksamheten. I ett utkast till kvalitetsprogram beskrivs åtgärder för att ytterligare stärka vägarkitekturens ställning. Denna rapport visar Vägvekets vilja att främja en jämn och hög arkitektonisk kvalitet på hela det svenska vägnätet. Vägverkets ambitioner när det gäller arkiiektonisk kvalitet i vägbyggande samt drift- och underhållsverksamhet redovisas.

Vid beställning av tryckta exemplar tillkommer en avgift för porto.
Lagerstatus: Ej i lager
Artikelnr: TV11002
50,00 kr